str09272023

Aktualizovanéned, 27 aug 2023 9pm

 • Vytvoriť účet
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

AhojTrnava.sk

Back Úvod Správy Kultúra Ostatné kultúrne podujatia a akcie Fotografická súťaž Genius loci 2014 rozširuje zorný uhol záberu

Fotografická súťaž Genius loci 2014 rozširuje zorný uhol záberu

MESTO TRNAVA, 28. 8. 2014 - Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú ďalší ročník súťaže Genius loci 2014, tentokrát s pozmenenými pravidlami. V poradí siedmy ročník bude špecifický tým, že zapojiť do súťaže budete môcť aj fotografie, ktoré neboli zachytené na území Trnavy.

fotograficka sutaz genius loci 2014 20140828 1981443001

Organizátori podujatia majú ambíciu rozšíriť súťaž tak, aby za priaznivých okolností mohla nadobudnúť celoslovenský rozmer, a chcú dať týmto gestom priestor všetkým fotografom, ktorí fotia nielen v Trnave, ale aj za hranicami nášho regiónu či krajiny. Preto, ak máte šťastie a cit na zachytenie nevšedných okamihov, zaujímavé miesta máte v malíčku a cez objektív sa pozeráte na svet radšej ako vlastnými očami, neváhajte a zapojte svoje fotografie do Genius loci 2014.

Snímky nemusia bezpodmienečne zobrazovať len skutočnosti, môže ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku. Pritom nie je nutné, aby prostredie bolo prvoplánové, dominujúce, naopak, vítané budú fotografie, na ktorých prostredie bolo len súčasťou inšpirácie, nenápadnou kulisou, spomienkou, tušením svetla či tieňa... Cieľom súťaže je objavovanie nových talentov, podnietenie tvorivého záujmu fotografov o prostredie, v ktorom žijú, spolupráca mladých fotografov s renomovanými autormi, podpora fotografických aktivít v našom meste a rozvíjanie bohatej trnavskej fotografickej tradície.

Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia. Súťažné fotografie treba doručiť do 30. septembra 2014 na Mestský úrad v Trnave. Súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých fotografov. Výstava fotografií Genius.

Myšlienka a cieľ súťaže:

Organizátorom súťaže ide o nevšedný pohľad „pod povrch“ známych vecí a udalostí v meste autorovho bydliska alebo momentálneho pobytu, zachytenie atmosféry charakteristickej pre rôzne ročné obdobia i hodiny dňa, prchavej krásy okamihov, známych, a predsa často nepovšimnutých detailov, duchovného rozmeru života a poézie v každodennosti, s cieľom postupne vytvárať pre budúcnosť galériu umeleckých dokumentov súčasnosti. Nemenej dôležitý cieľ je podnecovať tvorivý záujem fotografov o prostredie, v ktorom žijú, spolupracovať s renomovanými autormi, objavovať nové talenty, podporovať fotografické aktivity v našom meste a rozvíjať bohatú trnavskú fotografickú tradíciu.

Z myšlienky súťaže vyplýva, že fotografie nemusia byť iba z Trnavy. Hľadáme ducha akéhokoľvek mesta, miesta alebo prírodného zákutia, kde sa ľudia stretávajú, oddychujú, zabávajú, pracujú, žijú. Fotografie môžu byť umeleckým dokumentom, alebo reportážou zo života v prostredí, v ktorom fotograf žije a tvorí. Fotografia môže byť objavom krásy detailov, štruktúr a fragmentov celkov, reportážou a aj dokumentom. Môže ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku. Prostredie nemusí byť prvoplánové, dominujúce, vítané budú aj fotografie, na ktorých prostredie mesta bolo len súčasťou inšpirácie, nenápadnou kulisou, spomienkou, tušením svetla či tieňa. Najcennejší je vlastný, originálny uhol pohľadu autora.

Propozície:

Súťažné fotografie nie sú pri hodnotení rozdeľované podľa technických kategórií na farebné a čiernobiele, vytvorené klasickou či digitálnou technológiou. Dôležitá je iba ich umelecká a výpovedná hodnota. Precízne zvládnutie technickej stránky tvorby je však požadované ako samozrejmosť. Použitie rôznych klasických fotografických techník, resp. spracovanie prostredníctvom softvéru je prípustné, ale nemalo by byť zneužívané na zdanlivé zvýšenie hodnoty bezcenného záberu.

Spôsob realizácie,
alebo otextovania fotografií a fotografických cyklov je ponechané na rozhodnutí autora.

Ocenenia:

Za najlepšie práce udelí porota ocenenia a hodnotné vecné ceny.
a) Porota môže udeliť jednému autorovi hlavnú cenu súťaže.
b) Porota môže udeliť cenu za najlepší umelecký dokument (za najlepší cyklus fotografií zo života – napríklad z kultúrnych, spoločenských či športových podujatí, zo študentského života, z detského domova, domova dôchodcov a pod.).
c) Porota môže udeliť mimoriadne ocenenia, resp. čestné uznania aj za originalitu, objavnosť, poetický pohľad, ap.
Porota si vyhradzuje právo niektoré z cien neudeliť a neprijať do súťaže, resp. na prezentovanie fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Technické požiadavky:

a) Formát fotografií: 30x45, 20x30, 30x30 a 40x40 cm.
b) V cykloch fotografií je prípustný minimálny formát 13x18 a 18x18 cm.
c) Pri panoramatických fotografiách je minimálny (maximálny) rozmer dlhšej strany fotografie 45 (60) cm.
d) Prijaté budú farebné a aj čiernobiele fotografie.
e) Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené meno, priezvisko a adresa autora, názov fotografie, rok jej vzniku a podpis na potvrdenie autorstva.
f) Fotografie musia byť spoločne s vyplnenou prihláškou do súťaže doručené v obale, ktorý ich chráni proti poškodeniu. Na obale tiež treba uviesť meno a adresu autora.

Uzávierka súťaže: 30. septembra 2014

Fotografie je potrebné do tohto dátumu doručiť na adresu:

Mestský úrad v Trnave
odbor vzdelávania, športu a kultúry
Monika Bašnáková
Trhová 3
917 71 Trnava

Prihlášku do súťaže je možné vyplniť a poslať aj elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Bližšie informácie o súťaži a konzultácie:
tel. č. 033 32 36 344, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zdroj: Tlačová správa mesta Trnavy

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť